Bài hát Em ước mong sao tại sự kiện ra mắt Bảo Việt K-Care

Bài hát "Em ước mong sao" qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng trong sự kiện ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ngày 2/8/2016Chia sẻ bài viết qua: