Skip to main content

Your trust, our commitment

Sản phẩm & Dịch vụ

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài.

Sản phẩm & Dịch vụ

BAOVIET Fund cung cấp các dịch vụ đa dạng, trọn gói theo chuẩn mực quốc tế như: Quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán cho các công ty có nhu cầu đầu tư tài chính trên thị trường.

Sản phẩm & Dịch vụ

BAOVIET Bank hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng kinh doanh trên nền tảng ổn định và hiệu quả, gắn tăng trưởng quy mô với việc bảo đảm an toàn trong hoạt động, đáp ứng những chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Sản phẩm & Dịch vụ

Thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản để hình thành nguồn tài sản, khai thác cho thuê; thi công xây lắp, cải tạo sửa chữa tòa nhà trụ sở làm việc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong phạm vi cả nước. Đồng thời, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản với chất lượng tốt nhất, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng trong và ngoài Tập đoàn Bảo Việt.

Intergrated report

From Efficiency to Success

Sustainability Report

Happiness with Baoviet

Maintaining its position as the leading Finance - Insurance Group in Vietnam

60
years

For Your Belief

160+
+

branches nationwide

300
thousand

agencies & consultants

17
million

customers

Sustainability

Live happily with Baoviet

Baoviet determines that a business can only implement a sustainable development strategy when combining growth goals, economic profits with social development and environmental protection.