Nhảy đến nội dung

trang chủ Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt

Phim Bảo Việt

Phim giới thiệu về Bảo Việt

Tầm nhìn đến 2035

Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững

60
năm

giữ trọn niềm tin

160+

chi nhánh toàn quốc

17
triệu

khách hàng

300
nghìn

đại lý & tư vấn viên

sứ mệnh của bảo việt

Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng

Giá trị cốt lõi

Tinh thần trách nhiệm

có trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, đồng nghiệp và trung thực trong công việc

Tinh thần hợp tác

Thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp

Năng động

Luôn năng động và sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng, cơ hội mới

Chất lượng

Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới higher standard

Dễ tiếp cận

Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cận và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình

Bảo Việt sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn trong năm 2024 - năm thứ tư trong giai đoạn chiến lược phát triển mới với niềm tin vững chắc về một Bảo Việt phát triển vững mạnh và vươn xa.

Ông Nguyễn Đình An Quyền Tổng Giám đốc

Thương hiệu Bảo Việt

Bảo Việt là thương hiệu bảo hiểm giá trị nhất Việt Nam 2022

731triệu
USD

Giá trị thương hiệu (theo brand finance)

Cơ cấu quản trị

Xem Thêm
Quay lại

Cơ cấu tổ chức

Bà Trần Thị Diệu Hằng

thành viên hđqt, phụ trách hđqt

Ông Nguyễn Đình An

thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Việt

thành viên HĐQT

Ông Kazuhiko Arai

thành viên HĐQT

Mr. Ryota Inami

thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình An

thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Nguyễn Thừa Nhật

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ông Trương Tuấn Lâm

Giám đốc chi nhánh trung tâm cntt

Ông Ông Tiến Hùng

Trưởng ban kiểm soát

Ông Vũ Thanh Hải

Kiểm soát viên

Ông Đinh Hoài Lĩnh

Kiểm soát viên

Chặng đường lịch sử

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 15/01/1965

1965

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 15/01/1965

1965

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

1989

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

1989
 • Thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường.
 • Trở thành công ty bảo hiểm hỗn hợp đầu tiên tại Việt Nam.
1996
 • Thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường.
 • Trở thành công ty bảo hiểm hỗn hợp đầu tiên tại Việt Nam.
1996

Thành lập Công ty Chứng khoán Bảo Việt, là công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường.

1999

Thành lập Công ty Chứng khoán Bảo Việt, là công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường.

1999

Thành lập Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

2005

Thành lập Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

2005

IPO và thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt 

HSBC Insurance mua 10% cổ phần tại Bảo Việt

2007

IPO và thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt 

HSBC Insurance mua 10% cổ phần tại Bảo Việt

2007

Thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt

2008

Thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt

2008
 • Cổ phiếu BVH được niêm yết trên HOSE.
 • Thành lập Công ty Đầu tư Bảo Việt.
 • HSBC Insurance tăng vốn góp tại Bảo Việt lên 18%.
2009
 • Cổ phiếu BVH được niêm yết trên HOSE.
 • Thành lập Công ty Đầu tư Bảo Việt.
 • HSBC Insurance tăng vốn góp tại Bảo Việt lên 18%.
2009

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

2010

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

2010

Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 6.805 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

2011

Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 6.805 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

2011
 • Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt.
 • Ngân hàng Bảo Việt hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.
2012
 • Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt.
 • Ngân hàng Bảo Việt hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.
2012

Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

2013

Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

2013

Hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2011-2015

2015

Hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2011-2015

2015

Tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

 

2016

Tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

 

2016

Khai trương Siêu thị Tài chính đầu tiên của Bảo Việt, tái định vị thương hiệu để vươn tầm quốc tế.

2017

Khai trương Siêu thị Tài chính đầu tiên của Bảo Việt, tái định vị thương hiệu để vươn tầm quốc tế.

2017

Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2018

Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2018

Thực hiện thành công dự án Phát hành riêng lẻ với đối tác Sumitomo Life, nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7.423 tỷ đồng, giúp Tập đoàn hoàn thành chiến lược tăng vốn 2016-2020

2019

Thực hiện thành công dự án Phát hành riêng lẻ với đối tác Sumitomo Life, nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7.423 tỷ đồng, giúp Tập đoàn hoàn thành chiến lược tăng vốn 2016-2020

2019

Thích ứng an toàn trong Đại dịch, tổng doanh thu hợp nhất vượt 2 tỷ USD

2021

Thích ứng an toàn trong Đại dịch, tổng doanh thu hợp nhất vượt 2 tỷ USD

2021

Thích ứng an toàn trong Đại dịch, tổng doanh thu hợp nhất vượt 2 tỷ USD

2021

Thích ứng an toàn trong Đại dịch, tổng doanh thu hợp nhất vượt 2 tỷ USD

2021
1965 1989 1996 1999 2005 2007 2009 2011 2019 2021

Giải thưởng & danh hiệu

danhhieu-1.png
danhhieu-2.png
danhhieu-3.png
danhhieu-4.png
danhhieu-5.png
danhhieu-6.png
danhhieu-3.png
danhhieu-6.png
danhhieu-1.png

Bạn muốn kết nối & hợp tác với các chuyên gia Bảo Việt?