• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
Công bố thông tin

BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
02.03.2012 - 11:52

Ngày 01/03/2012, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 203/2012/QÐ-HÐQT bổ nhiệm Ông Abhishek Sharma - Chuyên gia HSBC - giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube