• Cỡ chữ
English
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
Công bố thông tin

BVH: Thay đổi nhân sự chủ chốt - Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
02.03.2012 - 11:52

Ngày 01/03/2012, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 203/2012/QÐ-HÐQT bổ nhiệm Ông Abhishek Sharma - Chuyên gia HSBC - giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.