• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Ứng dụng CNTT và truyền thông góp phần bảo vệ môi trường

Kỷ nguyên công nghệ - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với nhịp độ nhanh, có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam tạo ra cơ hội cũng như thách thức, buộc các doanh nghiệp cần đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Nắm bắt xu hướng đó, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đẩy mạnh ứng dụng Facebook Workplace trong hoạt động của doanh nghiệp. Nền tảng Facebook Workplace với những tính năng tối ưu cho công việc đang được Bảo Việt sử dụng trong hoạt động truyền thông nội bộ, xử lý công việc, trong kết nối với tư vấn viên, đại lý… Việc tiên phong trong ứng dụng Facebook Workplace giúp Bảo Việt triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ, cải thiện hiệu quả truyền tải thông tin, xử lý công việc, kết nối giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giữa trụ sở chính với các công ty tại khắp 63 tỉnh thành. Bảo Việt cũng vận dụng khả năng truyền hình trực tiếp của kênh này thay vì tổ chức các cuộc họp, giúp tiết giảm chi phí, giảm thiểu lượng giấy tờ in ấn, thông tin được truyền tải nhanh chóng, trực quan, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng tập trung ứng dụng kỹ thuật thông tin hiện đại như cầu truyền hình, điện thoại, video để tổ chức các cuộc họp trên toàn quốc nhằm giảm thiểu thời gian đi lại cũng như tần suất sử dụng các phương tiện máy bay, tàu xe nhằm góp phần giảm lượng thải khí CO2 ra môi trường.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube