• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

06.12.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
05.12.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
03.12.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III.2019 (sau soát xét)
21.11.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
18.11.2019 Đính chính giao dịch cổ phiếu BVH
14.11.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
12.11.2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - HOSE
08.11.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
07.11.2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
06.11.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
01.11.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
30.10.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý III/2019 (Trước soát xét)
29.10.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành riêng lẻ.
28.10.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) Công bố thông tin về kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
04.10.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.