• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

16.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
07.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài
07.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập đoàn Bảo Việt
31.08.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
27.08.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất
05.08.2021 Phụ lục 12- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan - CĐ TĐBV
30.07.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý II năm 2021 (trước soát xét)
28.07.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo quản trị 6T2021 và Giao dịch với Người có liên quan
22.07.2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan - Công đoàn TĐBV
21.07.2021 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
16.07.2021 Phụ lục 12- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan - Công đoàn TĐBV
14.07.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
08.07.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn
30.06.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt
30.06.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube