• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

12.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
09.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020
07.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
01.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023
18.03.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
12.03.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
02.03.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan (Công ty con)
25.02.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan (Công ty con)
04.02.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
02.02.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch của người nội bộ
29.01.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
29.01.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý IV/2020 (trước soát xét)
29.12.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch với người có liên quan
09.12.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
08.12.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.