• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

29.03.2024 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2023 (sau kiểm toán)
14.03.2024 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
28.02.2024 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách
21.02.2024 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
30.01.2024 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023
30.01.2024 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4 năm 2023 (trước soát xét)
26.01.2024 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức họp 2024 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
05.01.2024 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan và thông tin người nội bộ
29.12.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
25.12.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
13.12.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền
23.11.2023 HOSE thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
17.11.2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
14.11.2023 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2023 (sau soát xét)
14.11.2023 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022 và Thông báo Ngày ĐKCC nhận cổ tức 2022

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube