• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

04.10.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
29.08.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 3 tháng và 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 (Sau soát xét)
28.08.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
26.08.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
05.08.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc chấp hành pháp luật thuế
30.07.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý II/2019 Riêng và Hợp nhất (Trước soát xét)
29.07.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I/2019 Riêng và Hợp nhất (Sau soát xét)
22.07.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
29.06.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
21.06.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
19.06.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin nội dung tiếng Anh Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards và thông tin cập nhật về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
03.06.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
29.05.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
21.05.2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
17.05.2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.