• Cỡ chữ
English
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

27.03.2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
19.03.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin cập nhật về Người nội bộ
12.03.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
21.02.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về người nội bộ
20.02.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ
30.01.2020 Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tập đoàn Bảo Việt
22.01.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ
22.01.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý IV/2019 (trước soát xét)
22.01.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2019
21.01.2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
15.01.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
13.01.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi lần thứ 13)
10.01.2020 Thông báo của HSX về ngày giao dịch bổ sung
07.01.2020 Công bố thông tin về Quyết định đăng ký Thay đổi niêm yết
30.12.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Điều lệ Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) và việc thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.