• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

13.05.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 2022 (sau soát xét)
11.05.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
10.05.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
06.05.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (cập nhật)
29.04.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 2022 (trước soát xét)
29.04.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Người nội bộ
19.04.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên 2021
31.03.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
25.03.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
08.03.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
02.03.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 14)
01.03.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch của Người nội bộ
18.02.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
11.02.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
28.01.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4 năm 2021 (trước soát xét)

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube