• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

24.03.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
23.03.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
03.03.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
03.03.2023 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) báo cáo Danh sách CĐL, CĐNN, CĐCL,CPQ kỳ chốt 28/02/2023
01.02.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
30.01.2023 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
30.01.2023 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2022 (trước soát xét)
13.01.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch với người liên quan
04.01.2023 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tập đoàn
23.12.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch với người liên quan
20.12.2022 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tập đoàn
18.11.2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE
14.11.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 (sau soát xét)
11.11.2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
08.11.2022 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2021 và Thông báo Ngày ĐKCC nhận cổ tức 2021

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube