• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

26.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo chốt ngày Đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố giao dịch với Người có liên quan
24.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
16.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi bổ sung lần thứ 02)
12.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin BCTC Riêng Công ty mẹ và Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 (sau soát xét)
09.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
05.11.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
29.10.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất trước soát xét quý III.2021
26.10.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm tài chính 2020 và Thông báo Ngày ĐKCC nhận cổ tức 2020
08.10.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) Báo cáo kết quả giao dịch của Công đoàn Tập đoàn
06.10.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
27.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
16.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
07.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài
07.09.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công bố hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập đoàn Bảo Việt
31.08.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube