• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

07.08.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ
31.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 140.000 tỷ đồng
30.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 (trước soát xét)
30.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 (sau soát xét)
28.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ
28.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Báo cáo quản trị 6T/2020
01.07.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứngkhoán : BVH) công bố thông tin về bản cung cấp thông tin và danh sách người có liên quan của người nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
30.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo kết quả giao dịch với người có liên quan của người nội bộ
30.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết về ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi người nội bộ
19.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
11.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc Công ty con - Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chuyển nhượng cổ phần tại CTCP ĐTXD Long Việt
01.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo kết quả giao dịch với người có liên quan của người nội bộ
01.06.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch với người có liên quan của người nội bộ
22.05.2020 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2019
20.05.2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.