• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Mạng lưới Bảo Việt trên toàn quốc

17.06.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch của người nội bộ
15.06.2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Công đoàn TĐBV
08.06.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
07.06.2021 Phụ lục 12- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan - Công đoàn TĐBV
01.06.2021 Đăng ký công bố thông tin qua cổng thông tin doanh nghiệp nhà nước
24.05.2021 Phụ lục số 10 - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Công đoàn TĐBV
24.05.2021 BVH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HOSE
19.05.2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
14.05.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Giao dịch với Người có liên quan
10.05.2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng
29.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 và giao dịch với Người có liên quan
29.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý I năm 2021 (trước soát xét)
23.04.2021 Phụ lục 12- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan - Công đoàn TĐBV
12.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
09.04.2021 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.