• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tiếng Anh) và Thông báo thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ
Công bố thông tin

Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tiếng Anh) và Thông báo thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ
06.04.2016 - 05:31

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tiếng Anh) và Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube