• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
20.06.2023 - 05:46

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu Tóm tắt danh sách sổ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt tại ngày đăng ký cuối cùng 05/06/2023 như tài liệu và đường link kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube