• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền
13.12.2023 - 04:25

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu Tóm tắt danh sách sổ cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2023 như tài liệu và đường link kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube