• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
21.02.2024 - 05:02

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Công bố thông tin giao dịch giữa Trung tâm Đào tạo Bảo Việt thuộc Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt; Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube