• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
23.03.2018 - 02:05

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: