• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1 năm 2011 đạt 345 tỷ đồng
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1 năm 2011 đạt 345 tỷ đồng
20.05.2011 - 03:23

Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3 tháng đầu năm 2011 đạt 345 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ năm 2010. Kết quả tích cực này đã góp phần thực hiện 24% mục tiêu kế hoạch năm 2011.

Doanh thu hợp nhất TĐBV đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 586 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21%.

Tổng doanh thu ngành kinh doanh bảo hiểm nòng cốt của TĐBV đạt 2.181 tỷ đồng, cao hơn 13% so với Quý 1 năm 2010. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này có được nhờ sự tăng trưởng cao về doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ (tăng trưởng 18% so với Quý 1 năm 2010), cũng như kết quả tích cực của hoạt động bảo hiểm nhân thọ với mức tăng trưởng doanh thu khai thác mới 20%. Ngành kinh doanh bảo hiểm đóng góp 69% tổng lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2011.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của TĐBV tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 102 tỷ đồng trong Quý 1 năm 2011, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản thuần của TĐBV đạt 11.584 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với thời điểm cuối năm 2010.

Theo người phát ngôn của TĐBV - Ông Hoàng Việt Hà: “Mặc dù tình hình thị trường tài chính có nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2011 của TĐBV là khá khả quan và theo tiến độ kế hoạch. Chúng tôi đã thực hiện được mức tăng trưởng doanh thu 2 con số đối với ngành kinh doanh bảo hiểm nòng cốt, đồng thời hoạt động ngân hàng cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.”

“TĐBV và các đơn vị thành viên cam kết cùng hợp tác thực hiện thành công chiến lược mới 5 năm của Tập đoàn. Năm 2011 là năm tập trung thực hiện “Một Bảo Việt-Một nền tảng mới” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để củng cố và phát triển vị thế của một Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.”

Kết quả hoạt động đạt kế hoạch

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 345 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 9% (so với cùng kỳ năm 2010)
 • Doanh thu hợp nhất đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 586 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21%, trong đó:
  - Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 227 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 12%
  - Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 102 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 30%

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (Công ty mẹ)

 • Lợi nhuận trước thuế đạt 229 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (Quý 1 năm 2010: 217 tỷ đồng), góp phần thực hiện 24% mục tiêu kế hoạch năm 2011
 • Doanh thu đạt 324 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước (Quý 1 năm 2010: 229 tỷ đồng), góp phần thực hiện 25% mục tiêu kế hoạch năm 2011
 • Tổng tài sản đạt 12.963 tỷ đồng, tăng trưởng 2% trong 3 tháng đầu năm 2011 (cuối năm 2010: 12.770 tỷ đồng)
 • Năng lực tài chính được tăng cường: vốn điều lệ tăng 538 tỷ đồng lên 6.805 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 10.510 tỷ đồng lên 11.367 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2010

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo ngành kinh doanh

Bảo hiểm nhân thọ - 130 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 38% (Quý 1 năm 2010: 47%)

Bảo hiểm phi nhân thọ - 107 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 31% (Quý 1 năm 2010: 22%)

Dịch vụ tài chính - 81 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 23% (Quý 1 năm 2010: 23%)

Dịch vụ ngân hàng - 27 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 8% (Quý 1 năm 2010: 8%)

“Dịch vụ tài chính” bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản l‎ý quỹ và kinh doanh chứng khoán.

Tháng 4 năm 2011, cổ đông TĐBV tại Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt chiến lược mới 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn. Chiến lược mới sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn nhằm củng cố vị thế TĐBV là Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Theo chiến lược mới, tăng trưởng tổng doanh thu bình quân hàng năm 16%, đạt 26.000-28.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015; tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm 23%, đạt 2.600-2.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về chủ sở hữu đạt 2.200-2.300 tỷ đồng; và tăng trưởng tổng tài sản bình quân hàng năm 17%, đạt 100.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Lợi nhuận Quý 1 năm 2011 đã được Ernst & Young soát xét.

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, TĐBV tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội, với hơn 145 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản l‎ý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/3/2011, Tập đoàn có tổng tài sản thuần lên tới 11.584 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube