• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2013 đạt 420 tỷ đồng
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2013 đạt 420 tỷ đồng
16.05.2013 - 04:54

 • Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm tăng trưởng 5%;
 • Phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, gắn kết ba mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường

Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất quý I/2013 đạt 420 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động cho biết: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế đầu năm 2013 còn nhiều khó khăn, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt quý I năm 2013 đạt tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Kết quả này đạt được là nhờ những nỗ lực Bảo Việt trong việc phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh khai thác và mở rộng thị trường, nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng, bám sát kế hoạch đặt ra”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

 • Doanh thu hợp nhất đạt 3.876 tỷ đồng;

* Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 2.759 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 5%;

- Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 11%; Doanh thu khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ đạt 223 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 20%. Bảo Việt Nhân thọ có mức tăng trưởng doanh thu khai thác mới vượt so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của thị trường (+18%).

- Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 1.545 tỷ đồng; Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị trí đứng đầu thị trường với thị phần phí bảo hiểm gốc đạt 22,3%.

* Doanh thu từ hoạt động tài chính của Bảo Việt trong quý I/2013 đạt 751 tỷ đồng có phần sụt giảm (-12%) nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất của thị trường trong 3 tháng đầu năm giảm cùng với những khó khăn chung của thị trường tài chính.

 • LNTT hợp nhất đạt 420 tỷ đồng

* LNTT của Bảo Việt Nhân thọ đạt 187 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 3%;

* LNTT của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 131 tỷ đồng;

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (Công ty Mẹ)

 • Doanh thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 36,5%
 • LNTT đạt 361 tỷ đồng
 • Vốn chủ sở hữu tăng từ 11.464 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2012 lên 11.803 tỷ đồng
 • Tổng tài sản đạt 12.993 tỷ đồng, tăng 2% sau 3 tháng đầu năm.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh1

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 131 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 25% (quý I/2012: 19%)
 • Bảo hiểm nhân thọ: 187 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 25%)
 • Dịch vụ ngân hàng: 26 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 5% (quý I/2012: 1%)
 • Dịch vụ tài chính và hoạt động khác2: 186 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (quý I/2012: 56%)

1 Các số liệu trên được trích từ báo cáo tài chính riêng của từng đơn vị thành viên

2‘Dịch vụ tài chính và hoạt động khác’ bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý‎ quỹ, kinh doanh chứng khoán và bất động sản

Ra mắt sản phẩm mới với nhiều tính năng ưu việt

 • Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng Phương Đông hợp tác triển khai sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe OCB-Care với nhiều tính năng ưu đãi như: Mức phí bảo hiểm cao nhất tới 5 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng; Quyền lợi bảo hiểm phong phú; Giải quyết bảo lãnh viện phí cũng như được sử dụng dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7. Khách hàng được hỗ trợ chi phí điều trị nội trú lên đến 300 triệu đồng. Đặc biệt, tại hơn 60 bệnh viện, phòng khám có liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng được sử dụng tiện ích Bảo lãnh chi trả viện phí – tiện ích này cho phép Bảo Việt thay mặt khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các chi phí điều trị của khách hàng. 
 • Bảo hiểm Bảo Việt và PTI tiếp tục đồng bảo hiểm cho 2 vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 với tổng số tiền bảo hiểm lên đến gần 6.000 tỷ đồng, trong đó liên danh Bảo hiểm Bảo Việt  và PTI đồng bảo hiểm theo tỷ lệ trách nhiệm bảo hiểm tương ứng là 70% và 30% giá trị hợp đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-1, và cũng là năm thứ 2 cho vệ tinh VINASAT-2  trên quỹ đạo. 
 • Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bổ trợ mới ‘An Tâm Hạnh Phúc’ với nhiều tính năng ưu việt. Khi tham gia sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, khách hàng sẽ được bảo vệ tối đa với tổng số trường hợp được chi trả tiền bảo hiểm lên đến 657 loại phẫu thuật, điều trị ngoại khoa khác nhau, bao gồm cả các ca phẫu thuật phức tạp phải tiến hành nhiều lần, nhiều giai đoạn; các phẫu thuật phải sử dụng phương pháp điều trị hiện đại, tốn kém,... Không chỉ chia sẻ các gánh nặng tài chính với khách hàng, ‘An Tâm Hạnh Phúc’ còn tạo sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nhằm sớm bình phục sức khỏe nếu không may người được bảo hiểm hay người thân trong gia đình mắc bệnh phẫu thuật và điều trị ngoại khoa dài kỳ.

Chiến lược phát triển bền vững gắn kết ba mục tiêu kinh tế - xã hội – môi trường

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng vững chắc về kinh tế, Bảo Việt luôn tích cực đầu tư cho các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và xanh sạch hơn.

Song song với Báo cáo thường niên, Tập đoàn Bảo Việt đã phát hành Báo cáo phát triển bền vững 2012 nhằm truyền thông một cách toàn diện và đầy đủ hơn tới nhà đầu tư và khách hàng về chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt.

Báo cáo áp dụng bộ tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative) áp dụng cho ngành dịch vụ tài chính (G3.1 - the Financial Services Sector Supplement) và Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Báo cáo được đăng tải trên website của Bảo Việt tại địa chỉ www.baoviet.com.vn.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác và là số trước soát xét. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/3/2013, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.394 tỷ đồng.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube