• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) Công bố thông tin về kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) Công bố thông tin về kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
28.10.2019 - 05:40

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: