• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2022 tiếng Việt và thông tin hoạt động của Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2022 tiếng Việt và thông tin hoạt động của Bảo Việt
27.06.2023 - 04:55

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2022 tiếng Việt và thông tin hoạt động của Bảo Việt.

  • Công văn công bố thông tin
  • Do dung lượng file báo cáo lớn, vui lòng truy cập đường link kèm theo: https://baoviet.com.vn/BVH_SR2022_VN.pdf


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube