• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu liên quan
30.06.2023 - 06:18

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, và các thông tin, tài liệu liên quan tại file đính kèm sau đây: FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube