• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất bán niên năm 2023 (sau soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất bán niên năm 2023 (sau soát xét)
29.08.2023 - 04:51

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Công ty mẹ và Hợp nhất bán niên năm 2023 (sau soát xét) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM HoSE, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube