• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018
19.04.2019 - 05:28

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

  • Công văn công bố thông tin
  • Do dung lượng file lớn, vui lòng truy cập đường link dưới đây để tải báo cáo.
     
    https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cac-bao-cao/ArticleDetail_NoRight/39/


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube