• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6: người đại diện theo pháp luật là ông Dương Đức Chuyển) của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6: người đại diện theo pháp luật là ông Dương Đức Chuyển) của Tập đoàn Bảo Việt
18.04.2014 - 12:21

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6: người đại diện theo pháp luật là ông Dương Đức Chuyển) của Tập đoàn Bảo Việt như các files kèm theo:

Branch Locator