• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin đơn vị kiểm toán được lựa chọn
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin đơn vị kiểm toán được lựa chọn
13.07.2012 - 01:51

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin đơn vị được lựa chọn thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt như files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube