• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao dịch với Người có liên quan
13.03.2019 - 05:15

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông tin giao dịch với Người có liên quan (Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

Branch Locator