• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023
01.04.2021 - 05:01

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023 của Tập đoàn Bảo Việt tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: