• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn tại công ty liên kết
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn tại công ty liên kết
27.12.2018 - 05:51

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp tại công ty liên kết với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube