• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài
07.09.2021 - 04:12

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube