• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi một số thông tin doanh nghiệp
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi một số thông tin doanh nghiệp
11.03.2011 - 04:09

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi mã số doanh nghiệp, vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập như sau:

1. Thay đổi mã số doanh nghiệp

Số đăng ký kinh doanh cũ : 0103020065

Số đăng ký kinh doanh mới : 0100111761 (thay đổi lần thứ 4 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/01/2011)
 
 
2. Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ cũ : 6.267.090.790.000 đồng

Mức tăng vốn : 537.623.550.000 đồng

Vốn điều lệ mới : 6.804.714.340.000 đồng

 
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập:

- Bộ Tài Chính: 70,91%

- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: 3,26%

- HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%

Chi tiết xem file đính kèmFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube