• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo điều chỉnh thời điểm đóng/mở thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị mạng tai Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR)"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo điều chỉnh thời điểm đóng/mở thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị mạng tai Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dự phòng thảm họa (DR)"
10.04.2024 - 04:07

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube