• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trao đổi kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc của các tập đoàn tài chính bảo hiểm trên thế giới
Hoạt động Bảo Việt

Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trao đổi kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc của các tập đoàn tài chính bảo hiểm trên thế giới
14.02.2012 - 12:28

- Hội thảo đưa ra các mô hình thành công của các tập đoàn tài chính bảo hiểm trên thế giới và kinh nghiệm tái cấu trúc các tập đoàn/doanh nghiệp nhà nước.

- Trước đó, Bảo Việt ký cam kết thực hiện tiết giảm chi phí theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

1. Hội thảo là cơ sở khoa học giúp định hướng các vấn đề trọng tâm của tái cấu trúc các tập đoàn tài chính – bảo hiểm – ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Hôm nay, đại diện các cơ quan chính phủ đang tham gia xây dựng và hoàn thiện đề án Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt và một số tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam đã tham dự buổi Hội thảo tại Hà Nội để trao đổi về các kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về tái cấu trúc các tập đoàn tài chính bảo hiểm.

Hội thảo “Tái cấu trúc tập đoàn tài chính bảo hiểm - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” do Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt phối hợp tổ chức, đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi và nhiệm vụ hàng đầu cho các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm – ngân hàng khi thực hiện đề án Tái cấu trúc.

Chia sẻ về chủ trương của Chính phủ về tái cấu trúc, Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ cho biết: “Nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ trong năm 2012 là tái cấu trúc nền kinh tế, tập trung vào đầu tư công, DNNN và hệ thống tài chính nhằm tăng cường hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát huy vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong đó DNNN giữ vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung”.

Theo Bộ trưởng, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải xem xét từ nhiều góc độ, với nhiều kiến thức quản lý và cơ sở khoa học làm nền tảng và chắc chắn không thể thiếu những kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, những kinh nghiệm quốc tế mà các diễn giả mang lại tại Hội thảo sẽ được ngành tài chính Việt Nam nói chung và các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính nói riêng tiếp thu, học hỏi như là những cơ sở khoa học giúp định hướng các vấn đề trọng tâm của tái cấu trúc các tập đoàn tài chính – bảo hiểm – ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng qua cuộc hội thảo này, các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm – ngân hàng có thể học hỏi từ những kinh nghiệm quốc tế, trên cơ sở đó nghiên cứu ứng dụng cụ thể vào thực tiễn của đơn vị mình, đồng thời bám sát những chủ trương, định hướng của Chính phủ, để xây dựng được phương án tái cấu trúc phù hợp và tiến hành tái cấu trúc thành công”.

Trao đổi tại buổi hội thảo, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: "Bảo Việt đã đạt được các thành tựu đáng kể trong quá trình chuyển đổi và phát triển doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa vào năm 2007. Cùng với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược HSBC, chúng tôi đang dần thích ứng với môi trường hoạt động ngày càng cạnh tranh và chủ động cải tiến mô hình kinh doanh, đổi mới mô hình quản trị nhằm đảm bảo vị thế dẫn đầu ngành Tài chính - Bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. Là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, Bảo Việt đã áp dụng song song hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hóa thông tin, hướng đến mục tiêu niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài."
 
Bà Lâm cho biết thêm "Hội thảo sẽ đem lại những kinh nghiệm quý báu cho Bảo Việt, tạo cơ hội chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm hội nhập từ các tập đoàn tài chính – bảo hiểm – ngân hàng quốc tế. Về khía cạnh này, chúng tôi tin rằng Bảo Việt sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện Đề án tái cấu trúc của Chính phủ".

Các diễn giả tham gia hội thảo khoa học lần này bao gồm các đại diện đến từ các tổ chức quốc tế: công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới McKinsey & Company, Công ty Tài chính Quốc tế IFC, HSBC Insurance (Châu Á – Thái Bình Dương);

2. Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ký cam kết thực hiện tiết giảm chi phí trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Vương Đình Huệ.

Thực hiện chủ trương về kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 867/BTC-TCDN ngày 17/1/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã phát động phong trào tiết kiệm và sử dụng chi phí hợp lý trong toàn hệ thống.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Ông Lê Quang Bình cho biết: “Quán triệt chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 06/2/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống đề nghị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về tiết giảm 5-10% chi phí quản lý; tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro đề phòng hạn chế tổn thất trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư; rà soát để triển khai đầu tư các dự án hiệu quả. Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm: hoàn thành mục tiêu tiết giảm chi phí đã được đề ra, nâng cao hiệu quả kinh doanh và góp phần tương ứng trong tăng lợi nhuận toàn Tập đoàn”.

Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã ký cam kết tăng cường tiết kiệm và tiết giảm chi phí quản lý trong năm 2012.

Bảo Việt cũng triển khai tuyên truyền, phát động phong trào tiết kiệm chi phí trong toàn hệ thống đồng thời đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu tiết giảm chi phí là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Lãnh đạo Tập đoàn và của Lãnh đạo các đơn vị.

- - -

  • Bộ Tài chính là cơ quan của chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính là Ông Vương Đình Huệ - GS, TS, Uỷ Viên Trung Ương Đảng.

  • Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, TĐBV tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 30/06/2011, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu lên tới 11.606 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube