• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt
Hoạt động Bảo Việt

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt
26.10.2011 - 04:12

Ngày 25/10/2011, tại trụ sở Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt.

Cùng tham gia đoàn công tác với Bộ trưởng có Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Đón tiếp và tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng Vương Đình Huệ có thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm; các thành viên HĐQT; Lãnh đạo các Khối, Ban Tập đoàn; Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến làm việc với Tập đoàn Bảo Việt và báo cáo với Bộ trưởng kết quả cổ phần hóa, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011, dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2011 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau khi cổ phần hóa từ năm 2007 đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, phát triển đúng định hướng theo mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra trong các lĩnh vực như nâng cao năng lực tài chính, tăng doanh thu và lợi nhuận cũng như đa dạng hóa dịch vụ tài chính. Tập đoàn đã tập trung thực hiện chiến lược “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” để đổi mới toàn diện trong quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, thương hiệu, dịch vụ sản phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2011, Tập đoàn đang bám sát kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Trong các tháng còn lại của năm 2011, Tập đoàn Bảo Việt tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao cũng như tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực kinh doanh bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, quản lý quỹ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính tình hình hoạt động của các đơn vị đồng thời kiến nghị với Bộ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Ông Charles Gregory, thành viên HĐQT, Trưởng Đại diện HSBC Insurance tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa hai bên; tin tưởng vào sự kết hợp giữa thương hiệu, kinh nghiệm của Bảo Việt với thông lệ quốc tế tốt nhất của HSBC.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích mà Bảo Việt đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các đơn vị đã nêu trong buổi làm việc, đặc biệt là ý kiến của cổ đông chiến lược HSBC. Bộ trưởng cũng đề nghị phía HSBC cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động chuyển giao năng lực kỹ thuật giúp cho Bảo Việt ngày càng phát triển bền vững. Với bề dầy kinh nghiệm có được qua nhiều năm hoạt động của HSBC, Bộ trưởng hy vọng các tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật và chiến lược phát triển của HSBC sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Để trở thành Tập đoàn tài chính lớn mạnh, là “siêu thị tài chính” cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng và đầu tư, bên cạnh việc khắc phục những tồn tại, Tập đoàn Bảo Việt cần chú trọng một số vấn đề sau:

1. Tập đoàn cần rà soát, đánh giá lại thực trạng và hiệu quả hoạt động trong thời gian qua, trên cơ sở đó phối hợp với đối tác chiến lược HSBC để xây dựng kế hoạch tái cấu trúc lại Tập đoàn một cách hợp lý để thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm đến năm 2020;  

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ gắn liền với kiện toàn công tác nhân sự; hài hoà giữa tập trung thống nhất với phát huy dân chủ, giữa kiểm soát nội bộ với kiểm soát hệ thống;

3. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ;

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và tích hợp dữ liệu phục vụ cho công tác chuyên môn, bên cạnh đó chú trọng việc bảo mật, tránh rủi ro hệ thống thông tin;

5. Chú trọng khắc phục các yếu kém, xử lý các vấn đề phát hiện trọng công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm các kết luận của Kiểm toán nhà nước;

6. Nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, ưu việt, thân thiện để tạo ra thương hiệu với bản sắc riêng;

7. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới của Tập đoàn Bảo Việt;

8. Cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, bên cạnh đó quan tâm và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh ghi nhận những cống hiến đóng góp của cán bộ nhân viên Tập đoàn Bảo Việt.

…“Bảo Việt sẽ xanh hơn - màu xanh của sự bình an, của tương lai xán lạn; sẽ vàng hơn - màu vàng kim của sự thịnh vượng; sẽ trắng hơn - màu trắng của sự minh bạch và chuyên nghiệp hơn… để Bảo Việt từ chỗ ngủ quên chợt bừng tỉnh và đi lên dẫn đầu” đó là lời chúc, là mong muốn Bảo Việt hãy phát huy tốt hơn nữa những giá trị cốt lõi, hiện thực hoá sứ mệnh, tầm nhìn và vượt qua chính mình, để trở thành Tập đoàn Tài chính hàng đầu Việt Nam đủ sức vươn ra tầm thế giới của người đứng đầu ngành Tài chính.

Thay mặt Tập đoàn Bảo Việt, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm cảm ơn Bộ trưởng, các Thứ trưởng và đoàn công tác đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại Tập đoàn Bảo Việt, và hứa sẽ xây dựng kế hoạch hành động để triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng trong năm 2011 và những năm tới nhằm phát triển Bảo Việt trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube