• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa X
Hoạt động Bảo Việt

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa X
26.06.2009 - 12:00

Thực hiện hướng dẫn số 01-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa X. Để phổ biến tới các đảng viên trong đơn vị, ngày 28/5/2009, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết.

Trên 200 đại biểu là đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bảo Việt đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho GS, TSKH Trương Mộc Lâm - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quang Chung và đồng chí Phạm Văn Đạo. Việc trao tặng Huy hiệu thể hiện sự ghi nhận của Đảng, của các cấp ủy Đảng đối với các cá nhân đảng viên có những đóng góp cho Đảng trong hàng chục năm qua.
Các đại biểu đã được nghe ông Trần Văn Tuấn - phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 khóa X…

Thời gian vừa qua, nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp đã có những tác động không nhỏ tới nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã giữ được nền kinh tế cơ bản phát triển ổn định, sớm có tăng trưởng khả quan. Đảng đã có sự chuyển biến nhiều mặt, trong đó có sự đổi mới tổ chức lãnh đạo. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong phát triển kinh tế bền vững, trong chuyển dịch kinh tế. Các mặt công tác Đảng cần linh hoạt hơn để đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Do vậy, để có thể tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, chúng ta cần tiếp tục đổi mới phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - biểu đạt bằng bốn chữ “sắc bén, thuyết phục”; thực hiện quy chế dân chủ, gắn bó với nhân dân.
Về công tác cán bộ, quan điểm đưa ra cho rằng, công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, với chiến lược phát triển kinh tế. Đồng thời, cần rà soát, sửa đổi quy chế cán bộ; xây dựng tiêu chí cán bộ theo chức danh được giao; đổi mới quy trình cán bộ cũng như chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Hội nghị đã đưa ra 5 giải pháp cho việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Đó là: tiếp tục tuyên truyền giáo dục; hoàn thiện các quy định chặt chẽ, hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết; tăng cường thanh tra kiểm tra; tăng cường hiệu lực chỉ đạo, đặc biệt là việc thành lập tổ giúp việc…
Hội nghị cũng đã nghe bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa X của Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt. Trong đó nêu cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; thực hiện Kết luận số 37-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các chi bộ sẽ tiếp tục thảo luận dự thảo Chương trình hành động trên tinh thần góp ý thẳng thắn, chia sẻ cởi mở, gắn với thực tiễn tại đơn vị để trên cơ sở đó triển khai Nghị quyết tới từng chi bộ.
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube