• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Lần đầu tiên tại Việt Nam, báo cáo phát triển bền vững được kiểm toán độc lập
Hoạt động Bảo Việt

Lần đầu tiên tại Việt Nam, báo cáo phát triển bền vững được kiểm toán độc lập
26.11.2015 - 02:54

  • >> Tập đoàn Bảo Việt và PwC Việt Nam ký kết hợp tác thực hiện dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt
  • >> Tiên phong thực hiện đảm bảo cho báo cáo phát triển bền vững: sự minh bạch và cam kết của doanh nghiệp trong công bố thông tin 
  • >> Sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp hàng đầu với nỗ lực hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam


Chiều nay, tại trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra “Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt” giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo phát triển bền vững là công cụ giúp doanh nghiệp hiểu về mình và biết mình sẽ phát triển theo hướng nào

Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt được biết đến như là một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững. Theo quan điểm của Bảo Việt, báo cáo chính là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm, chính vì vậy, báo cáo phát triển bền vững luôn được Bảo Việt đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và phục vụ nhu cầu thông tin từ các bên quan tâm.

Là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong việc triển khai Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt đang nỗ lực từng ngày nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững thông qua các hành động cụ thể và được đo lường hiệu quả.

Tiên phong thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững: sự minh bạch và cam kết của doanh nghiệp trong công bố thông tin 

Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Trước đó, Bảo Việt cũng là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Công ty PwC Việt Nam là đơn vị có thế mạnh cho các mảng dịch vụ đảm bảo và tư vấn về phát triển bền vững. PwC đưa ra các chiến lược và giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề chiến lược, tuân thủ, hoạt động, uy tín và tài chính liên quan đến phát triển bền vững.

Thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt, PwC Việt Nam sẽ tiến hành rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt. Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Phi - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm nay, những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Tôi tin tưởng Bảo Việt và PwC sẽ đồng hành và trở thành nhân tố tích cực, góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán xanh của Chính phủ”.

Nỗ lực góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam

Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu trong thực hành báo cáo và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt và PwC đã nhiều lần đồng hành và đóng góp tích cực trong các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm theo các chương trình của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Bảo Việt cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng chỉ của Tổ chức sáng kiến toàn cầu (GRI) về thực hành Báo cáo phát triển bền vững.

Tại buổi Lễ, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cho biết: “Việc tìm kiếm đảm bảo của bên thứ 3 độc lập là một bước đi phù hợp và đúng đắn, góp phần xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cải thiện quy trình, quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội. Trong dự án thực hiện đảm bảo đối với Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt, PwC sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong rà soát quy trình, đưa ra các kiến nghị và cung cấp đảm bảo cho Báo cáo nhằm giúp Bảo Việt thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.”

Các tập đoàn tài chính bảo hiểm hiện nay có vai trò ngày càng quan trọng trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển một thế giới carbon thấp. Việc cung cấp dịch vụ đảm bảo cho Bảo Việt, một Tập đoàn tài chính bảo hiểm được tín nhiệm hàng đầu tại Việt Nam, sẽ góp phần tạo động lực để các doanh nghiệp khác quan tâm thực hiện.

Sự kết hợp giữa Tập đoàn Bảo Việt và PwC lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo những bước đi tiên phong góp phần thúc đẩy rộng rãi việc thực hiện quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube