• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Năm 2014: Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bền vững và ổn định
Hoạt động Bảo Việt

Năm 2014: Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bền vững và ổn định
16.04.2015 - 02:24

  • >> Doanh thu hợp nhất đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với năm 2013;
  • >> Doanh thu khai thác mới lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 31%.
  • >> Chuẩn bị ra mắt Báo cáo thường niên tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững 2014


Năm 2014, bằng việc triển khai các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và dịch vụ tài chính, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Kết quả này góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành kế hoạch năm 2014

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ 2013, trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%, chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,5%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là điểm sáng năm 2014 khi vượt tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh doanh, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng. Cụ thể: tổng doanh thu năm 2014 đạt 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với năm 2013, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.959 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2013. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới năm 2014 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013. Bảo Việt Nhân thọ tích cực phát triển các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và đầu tư nhằm khai thác cơ hội của thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13,3%), bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,4%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+8,1%). Năm 2014, Bảo hiểm Bảo Việt đã tiến hành mở rộng hợp tác với một số đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dòng sản phẩm với nhiều quyền lợi ưu đãi cho khách hàng.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả kinh doanh khả quan

Lĩnh vực quản lý quỹ có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, trong đó doanh thu năm 2014 đạt 52 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, vượt 75,6% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức 24,8%. Tổng tài sản quản lý tại ngày 31/12/2014 đạt 20.691 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong hoạt động đầu tư và quản lý danh mục khách hàng, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã có những kết quả vượt bậc, mang lại lợi nhuận tốt, đáp ứng và vượt kỳ vọng của khách hàng.

Lĩnh vực chứng khoán đạt kết quả kinh doanh khả quan nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như ra mắt các sản phẩm tư vấn đầu tư có chất lượng, liên tục nâng cấp các dịch vụ tiện ích công nghệ, duy trì chính sách phí và dịch vụ tài chính cạnh tranh... Kết quả là năm 2014 doanh thu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đạt 306 tỷ đồng, tăng trưởng 47,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới giữ vững vị trí trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên thị trường.

Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng.

Kết quả khả quan trên theo Tập đoàn là do triển khai các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt. Kết quả này cũng góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Mang lại nhiều sản phẩm dịch vụ mới cho người tiêu dùng

Trong năm qua, Bảo Việt tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Bảo Việt đã giới thiệu trên thị trường nhiều sản phẩm bảo hiểm mới với sự mở rộng về phạm vi đối tượng được bảo hiểm và các rủi ro bảo hiểm nhằm bảo vệ khách hàng một cách toàn diện cho bản thân và gia đình. Có thể kể tới chương trình Bảo hiểm khai thác thủy sản mang lại sự hỗ trợ tối đa cho chủ tàu và ngư dân, “Chương trình Thẻ hội viên Vinmec Health” cung cấp dịch vụ y tế cao cấp, ra mắt sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí, triển khai hệ thống giao dịch điện tử cho Quỹ mở BVFED, đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, phát hành thẻ tín dụng Visa.

Bên cạnh đó, Bảo Việt còn triển khai các chương trình khuyến mãi tri ân và thu hút khách hàng như “Quà tưng bừng mừng sinh nhật”, “Vui Xuân sang, đón lộc vàng”.

Ra mắt Báo cáo thường niên tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững 2014

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được tổ chức tới đây, Tập đoàn Bảo Việt sẽ giới thiệu và phát hành Báo cáo thường niên tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững năm 2014.

Nắm bắt xu hướng của thế giới, Bảo Việt lần đầu tiên triển khai báo cáo tích hợp bao gồm các nội dung về quản trị, hoạt động kinh doanh của Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững và Báo cáo tài chính, nhằm mang lại một bức tranh tổng thể, cung cấp thông tin tổng hợp và đầy đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp không chỉ trong năm 2014 mà còn trong suốt quá trình phát triển của Bảo Việt trong nửa thế kỷ qua.

Với thông điệp “Bảo Việt - Nửa thế kỷ Vì những niềm tin của bạn”, Bảo Việt mong muốn thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp trong suốt nửa thế kỷ qua; tập trung khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tiềm ẩn và sẵn có trong toàn hệ thống, từ đó tạo đà phát huy sức mạnh tổng thể để khởi đầu cho nửa thế kỷ phát triển tiếp theo. Qua đó, thể hiện hành trình phát triển nửa thế kỷ đầy tự hào của một doanh nghiệp tiên phong trên thị trường tài chính - bảo hiểm; ngày càng cải thiện chất lượng trong hoạt động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư với những thông tin đa chiều và đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bảo Việt ra mắt báo cáo thường niên tích hợp trên nền tảng di động nhằm mang lại tiện ích cho người dùng, hạn chế sử dụng bản in, góp phần bảo vệ môi trường.

(Theo Báo Đầu tư Chứng khoán)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube