• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt đoạt giải thưởng của hai cuộc bình chọn Báo cáo thường niên
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt đoạt giải thưởng của hai cuộc bình chọn Báo cáo thường niên
13.07.2011 - 12:00

Báo cáo thường niên năm 2010 của Tập đoàn Bảo Việt được ghi nhận là một trong mười báo cáo thường niên tốt nhất tại Việt Nam của hai cuộc bình chọn: Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên của Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ (League of American Communication Professional) và Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên được tổ chức bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Dragon Capital.

Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên của Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ

Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt đã vượt qua 5.000 báo cáo thường niên của 24 quốc gia trên thế giới, đoạt 3 giải tại cuộc thi quốc tế do tổ chức Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ tổ chức:

  • Là một trong mười Báo cáo thường niên tốt nhất tại Việt Nam;
  • Giải thưởng Bạch Kim-Platinum (là mức giải cao nhất so với giải thưởng Vàng, Bạc và Đồng) cho Báo cáo cáo thường niêm tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về sự cải tiến và nâng cao chất lượng và hình thức so với năm 2009;
  • Giải thưởng Bạc-Sivel cho Báo cáo thường niên có chất lượng hoàn hảo trong ngành. Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt đã đạt 96/100 điểm, với một số lĩnh vực đã đạt điểm tuyệt đối như chất lượng báo cáo tài chính, dễ dàng trong tìm đọc thông tin và sự rõ ràng trong trình bày thông điệp “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”.

Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tại Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2010 của Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh là một trong mười Báo cáo thường niên tốt nhất tại Việt Nam trong tổng cộng trên 650 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuộc diện xét chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn Bảo Việt đoạt giải thưởng là một trong mười Báo cáo thường niên tốt nhất.

Tiêu chí chấm giải dựa vào cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin chứ không phụ thuộc nhiều vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Điểm đặc biệt của cuộc bình chọn năm nay, Hội đồng Bình chọn chấm kỹ phần đánh giá tình hình hoạt động, báo cáo quản trị, đánh giá thuyết minh tình hình tài chính, khả năng phân tích, dự báo rủi ro của các doanh nghiệp.

Là một trong số ít Báo cáo thường niên có hai hệ thống báo cáo tài chính, một theo chuẩn của Việt Nam (VAS) và một theo chuẩn mực quốc tế (IFRS), Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã gây ấn tượng với các thành viên ban giám khảo các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt (bản tiếng Anh và tiếng Việt) chú trọng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, cổ đông cả trong và ngoài nước. Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt, ngoài là một tài liệu giới thiệu về hoạt động doanh nghiệp, đang ngày càng tập trung nhiều hơn vào các yêu cầu minh bạch và công bố thông tin cho nhà đầu tư theo các tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như tiêu chuẩn về Minh bạch và công bố thông tin của Nguyên tắc quản trị công ty của OECD. Đây là một trong những nội dung cốt lõi trong chiến lược công khai, minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Bảo Việt.

Vui lòng đọc Báo cáo thường niên năm 2010 của Tập đoàn Bảo Việt:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube