• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Giải thưởng

Năm

Giải trong nước

Giải quốc tế

2019

 •  Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm Large Cap
 •  Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững.
 •   Báo cáo phát triển bền vững tiếng Việt xuất sắc năm 2018 (LACP)
 •   Top 23 báo cáo phát triển bền vững  và báo cáo tích hợp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018 (LACP)
 •   Top 53 Báo cáo Phát triển bền vững và báo cáo tích hộp xuất sắc nhất thế giới  (LACP)
 •   Giải Vàng Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm (LACP)
 •   Giải Bạc Báo cáo tự thực hiện 2018 (LACP)
 •   Giải Bạch kim Báo cáo thường niên xuất sắc nhất ngành Tài chính – Bảo hiểm (LACP)

2018

 •  Top10 Báo cáo thường niên tốt nhất của nhóm Large Cap.
 •  Top5 Báo cáo quản trị công ty tốt nhất của nhóm Large Cap.
 •  Giải Nhất hạng mục giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất.
 •  Top 14 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới (Top 18 Sustainability Reports Worldwide).
 •  Giải Vàng Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm.

2017

 •  Giải Nhất hạng mục giải Báo cáo thường niên tốt nhất.
 •  Giải Báo cáo phát triển bền vững có độ tin cậy nhất.
 •  Top 18 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới (Top 18 Sustainability Reports Worldwide).
 •  04 Giải Bạch kim cho Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm.
 •  Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á năm 2017.

2016

 •  Đặc biệt Báo cáo thường niên;
 •  Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững;
 •  Giải Nhì Báo cáo quản trị Công ty tốt nhất;
 •  Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
 •  Top 100 Báo cáo Tích hợp tốt nhất thế giới;
 •  Top 80 (xếp hạng 11) Báo cáo Tích hợp tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;
 •  2 Giải Vàng Báo cáo thường niên trong ngành dịch vụ tài chính và ngành bảo hiểm;
 •  2 Giải Bạch Kim Báo cáo phát triển bền vững trong ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm;
 •  1 Giải Bạch Kim dành cho Báo cáo tích hợp do chính doanh nghiệp tự thực hiện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

2015

 •  Giải Nhì Báo cáo thường niên tốt nhất;
 •  Giải Ba Báo cáo quản trị Công ty tốt nhất;
 •  Giải Báo cáo phát triển bền vững có nội dung đầy đủ nhất
 •  Giải Vàng danh giá cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành Tài chính;
 •  TOP50 Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương;
 •  Giải Vàng cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành Tài chính (LACP)

2014

 •  Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững;
 •  Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
 •  Một trong 80 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;
 •  Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành;
 •  Giải Báo cáo phát triển bền vững do doanh nghiệp tự thực hiện tốt nhất;
 •  Top 100 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất (LACP)

2013

 •  Giải Đặc biệt Báo cáo thường niên;
 •  Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững
 •  Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành;
 •  Top 10 Báo cáo thường niên Việt Nam tốt nhất;
 •  Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững (LACP)

2012

 •  Giải Đặc biệt Báo cáo thường niên
 •  Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong ngành;
 •  Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (LACP)

2011

 •  Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
 •  Giải Bạch kim - Giải cao nhất cho Báo cáo thường niên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;
 •  Giải Bạc Báo cáo thường niên tốt nhất trong ngành (LACP)

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube