• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thương hiệu

Thương hiệu là một trong những tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Thương hiệu có thể được hiểu là những giá trị của doanh nghiệp mà xã hội, khách hàng nhận thức được. Thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện ở các hình ảnh nhãn hiệu mà còn thể hiện ở triết lý kinh doanh, các đặc trưng văn hoá, tinh thần thái độ của cán bộ trong phục vụ khách hàng, trong đổi mới và phát triển nội bộ doanh nghiệp.
 
Thông điệp của Bảo Việt

"Bảo Việt Phục vụ Khách hàng tốt nhất để phát triển"
 
Đây là thông điệp cô đọng nhất mà Bảo Việt muốn gửi tới Quí Khách hàng nhằm thể hiện rõ sứ mệnh của Bảo Việt là phục vụ khách hàng bằng các dịch vụ bảo hiểm, tài chính tốt nhất, đồng thời cũng khẳng định rõ đây cũng là con đường duy nhất để phát triển Bảo Việt lên những tầm cao mới. Thông điệp này được giáo dục cho tất cả các thành viên của Bảo Việt thấu hiểu và thống nhất thực hiện. 

Về lịch sử hình thành của thông điệp

Thông điệp này lần đầu tiên được công bố vào năm 1995 khi thị trường bảo hiểm bắt đầu được đa dạng hóa với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Trước yêu cầu cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế thị trường, Bảo Việt đã sớm xác định tư tưởng phát triển chiến lược cho mình là phải tập trung đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đây chính là yếu tố góp phần quyết định tạo nên  những  thành công của Bảo Việt. Thông điệp này càng có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi Bảo Việt tiếp tục trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

 
Branch Locator