Tin cũ hơn

Lãnh đạo Bảo Việt giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam


Ngày 21/9/2015, tại kỳ họp Ban chấp hành nhiệm kỳ IV lần thứ 2 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN), Hội nghị đã tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch HHBHVN dưới sự điều hành của ông Ngô Việt Trung - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm thực hiện theo kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất ngày 26/6/2015.
 
Theo hình thức biểu quyết, Hội nghị nhất trí với kết quả đề cử Ông Phan Kim Bằng  - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
 
   
 
Ông Phan Kim Bằng và Bà Thân Hiền Anh
 
02 Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khác được bầu trong kỳ này còn có: Ông Ngô Việt Trung - Phó cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; Ông Trần Vĩnh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm Bảo Minh.Chia sẻ bài viết qua: