• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thông báo về việc nhận cổ tức và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành thêm

Theo đó, việc chi trả được thực hiện như sau:

1.  Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 02/07/2012.

2.  Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông có thể nhận cổ tức thông qua 02 hình thức: nhận tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Nhận tiền mặt trực tiếp: Cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – đơn vị được Tập đoàn ủy thác chi trả cổ tức tại 02 địa điểm sau:

      + Tại Hà Nội: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Bảo Việt

         Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

         Điện thoại: (84-4) 39288080

      + Tại Tp. Hồ Chí Minh: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

         Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

         Điện thoại: (84-8) 39146888

Nhận thông qua chuyển khoản: đề nghị cổ đông điền vào Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức và gửi kèm bản sao Chứng minh nhân dân tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại địa chỉ trên để nhận cổ tức.

        >> Tải Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức tại đây

Trong quá trình rà soát danh sách cổ đông chưa lưu ký, Tập đoàn Bảo Việt nhận thấy còn nhiều cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) phát hành thêm năm 2010 và cổ tức các năm 2008, 2009, 2010. Để đảm bảo quyền lợi cho Quý vị cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với cổ đông (chưa lưu ký) chưa nhận cổ tức các năm 2008, 2009, 2010: Cổ đông hoàn tất thủ tục tương tự như nhận cổ tức 2011.

Đối với cổ đông chưa nhận sổ cổ đông phát hành thêm năm 2010: Vui lòng liên hệ với Tập đoàn để được hướng dẫn thủ tục nhận sổ và lưu ký chứng khoán.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Ban Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Bảo Việt.

Điện thoại: 043.928 9999, số máy lẻ: 337 hoặc Email: lythithanhthuy@baoviet.com.vn.

Hoặc truy cập Website: www.baoviet.com.vn

Trân trọng thông báo./.