• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Thông tin liên hệ

Ban Truyền thông - Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

Email:

investorbvh@baoviet.com.vn;

Quan hệ cổ đông
 
Đối với cổ đông là các tổ chức
Liên hệ anh Mai – Ban Truyền thông - Thương hiệu Tập đoàn BV
(+84 24) 3928 9999/3928 9898

Đối với cổ đông là các cá nhân
Liên hệ Chị Hương – Phòng Lưu ký – Công ty CP Chứng khoán BV
(+84 24) 3928 8080– Số máy lẻ: 327

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube