Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong quý I/2013


Với tổng doanh thu 1.545 tỷ đồng đạt được trong quý I/2013, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với thị phần phí bảo hiểm gốc đạt 22,3%.

Lợi nhuận trước thuế trong quý I/2013 của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 131 tỷ đồng. Trong quý I, Bảo hiểm Bảo Việt đã đóng góp 25% vào doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt, trong khi quý I/2012 chỉ đóng góp 19%.

Cũng trong quý I/ 2013,  Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng Phương Ðông (OCB) đã hợp tác triển khai sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe OCB-Care với nhiều ưu đãi như mức phí bảo hiểm cao nhất tới 5 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, quyền lợi bảo hiểm phong phú.

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt và PTI tiếp tục đồng bảo hiểm cho 2 vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 với tổng số tiền bảo hiểm lên đến gần 6.000 tỷ đồng, trong đó liên danh PTI & Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm theo tỷ lệ trách nhiệm bảo hiểm tương ứng là 70% và 30% giá trị hợp đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp liên danh PTI và Bảo hiểm Bảo Việt được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-1, và cũng là năm thứ 2 cho vệ tinh VINASAT-2  trên quỹ đạo.

Giữ vững vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở mức 24 - 25%, dẫn đầu trong việc phân phối các sản phẩm dành cho cá nhân và doanh nghiệp vẫn đang là định hướng chiến lược, hướng đến tăng trưởng bền vững của Bảo hiểm Bảo Việt cho cả năm 2013 này.

 
Chia sẻ bài viết qua: