Tin cũ hơn

Tập đoàn Bảo Việt phát hành “Báo cáo phát triển bền vững năm 2012”


Song song với “Báo cáo thường niên năm 2012”, Tập đoàn Bảo Việt xin trân trọng phát hành Báo cáo phát triển bền vững năm 2012” nhằm truyền thông một cách toàn diện và đầy đủ hơn tới khách hàng, nhà đầu tư và đối tác về chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt.

Báo cáo này áp dụng bộ tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative) áp dụng cho ngành dịch vụ tài chính và hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), nhằm đánh giá một cách toàn diện các khía cạnh phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên 3 yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường.

 

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết của Báo cáo phát triển bền vững 2012 tại đây: 

 

Xin vui lòng xem thêm Báo cáo thường niên 2012 tại đây: Tập đoàn Bảo Việt phát hành Báo cáo thường niên năm 2012
Chia sẻ bài viết qua: